جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار

آگهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان
شرکت آب منطقه ای فارس

موضوع جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی جبل الدراک موقوفه برف فروشان مربوط به تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس بدینوسیله به اطلاع کلیه ذینفعان پروژه در دست احداث آبشار می رساند جلسه عمومی با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۳/۹۵ در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای فارس برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا ذینفع در پروژه دعوت به عمل می آید شخصاً و یا وکالاتاً جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
۱٫ گزارش عملکرد هیات مدیره تعاونی مسکن و بیلان مالی پروژه و شفاف سازی و رفع ابهامات
۲٫ تصمیم گیری جهت توقف و یا ادامه کار پروژه
۳٫ توضیحات مشاور در خصوص میزان افزایش بنا، سیستم سرمایش و گرمایش، لزوم طراحی تاسیسات فاز دوم، تطبیق نقشه معماری موجود با تصویبی و سایر موارد و تصمیم گیری در این خصوص.
۴٫ سایر موارد قابل طرح در جلسه (اخذ وام، نحوه پرداخت، جریمه تاخیر در پرداختها، امتیازبندی و …)
بدیهی است هر عضو ذینفع می تواند همزمان وکالت ۳ عضو دیگر را به عهده داشته باشد و به جای آنها رای دهد. حضور کلیه اعضاء پروژه الزامی است و مصوبات جلسه مذکور برای کلیه ذینفعان حاضر و غایب لازم الاجرا می باشد و اعتراض اعضاء غایب پذیرفته نیست.
وکالت نامه ها بایستی یا رسمس بوده و یا طی فرم موجود در تعاونی مسکن حداقل ۴۸ ساعت قبل از جلسه با حضور وکیل و موکل تنظیم گردد.

چاپ شده در روزنامه خبر جنوب سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵ شماره ۱۰۲۱۶