جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار

جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار

آگهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس موضوع جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی جبل الدراک موقوفه برف فروشان مربوط به تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس بدینوسیله به اطلاع کلیه ذینفعان پروژه در دست احداث آبشار می رساند جلسه عمومی با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۳/۹۵ در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای…

بیشتر بخوانید