جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار

جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار

آگهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس موضوع جلسه مجمع عمومی مخصوص ذینفعان پروژه مجتمع ۷۴ واحدی آبشار واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی جبل الدراک موقوفه برف فروشان مربوط به تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس بدینوسیله به اطلاع کلیه ذینفعان پروژه در دست احداث آبشار می رساند جلسه عمومی با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۳/۹۵ در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای…

بیشتر بخوانید

جلسات

دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول بصورت فوق العاده (اختصاصی جهت اعضاء پروژه ۷۴ واحدی برف فروشان واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی) اعضاء محترم پروزه آبشار (برف فروشان): احتراماً به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده (نوبت اول) راس ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۹۴ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه ای فارس واقع در خیابان ارم برگزار می گردد. لذا کلیه اعضاء ذینفع در پروژه اپارتمانهای ۷۴…

بیشتر بخوانید