جلسات

دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول بصورت فوق العاده (اختصاصی جهت اعضاء پروژه ۷۴ واحدی برف فروشان واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی) اعضاء محترم پروزه آبشار (برف فروشان): احتراماً به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده (نوبت اول) راس ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۹۴ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه ای فارس واقع در خیابان ارم برگزار می گردد. لذا کلیه اعضاء ذینفع در پروژه اپارتمانهای ۷۴…

بیشتر بخوانید